Velforeningen forsøker å opprettholde godt vedlikehold av våre tilhengerne, basert på

Feilmeldingslista på utstyrsbod veggen. Det kan ta noe tid fra feil rapporteres, til den er utbedret.

 

Vi vil understreke at det er brukeren av den lånte hengeren som er ansvarlig

for at den er i forskriftmessig stand, når den tas i bruk i trafikken.

Ta derfor en egen sjekk av hengeren når den tas i bruk.

 

Kan min bil trekke våre tilhengere ???

Her er lenke til Vegvesenets tilhengerkalkulator.

Karmhenger  Nr 1:   Reg.no  BA2639

Grindhenger Nr 2:    Reg.no  EY9784

 

 

Sikkerhetsadvarsel om hengere

som har løsnet fra biler i fart.

 

Ved flere anledninger har hengerne hoppet av trekk-kroken på hengerfestet pga at hengerlåsen ikke har vært tredd langt nok ned på kula og låst, slik at begge indikatorene på låsen viser grønt.

 
 Når hengerlåsen hektes på hengerkroken, må håndtaket løftes opp, slik at «låseleppa» plasseres i underkant av kula, før håndtaket trykkes ned til grønne låsemarkeringer.
Det er kun «låseleppa» som sikrer at hengeren ikke kan hoppe av hengerkroken
Sikkerhetsvaier SKAL hektes på hengerkroken for å sikre bremsing av henger, hvis den skulle løsne i fart.

  

     I praksis er det stress og hastverk som gjør at låsingen ikke går i orden. 
      
Ro ned, og sjekk fem punkter før du kjører:
1. Grønn markering på rund indikator over kula og grønn markering ved låsehåndtaket.
2. Sikkerhetsvaier hektet over hengerkroken.
3.  Stikkontakt er tilkoblet, og sjekke at baklysene på henger virker. (på nyere biler må lysene stå «På», ikke «Auto»,  når det er lyst)
4.  Håndbremsen på henger er trukket av.
5.  Støttehjul er løftet opp og strammet fast.

 

    Tenk på  konsekvenser av løpsk henger på veien !!!! 

 

Videre info om tilhengere:

Lastfordeling på tilhengeren: Tyngden av lasten skal ligge litt foran hjulene. slik at det blir vekt  på koblingskula. Ca 50-75 kg ved tung last, og skal ikke være høyere enn 100 kg. Tyngden bak hjulakselen må unngås, da det gir løft på koblingskula og mulighet for sideveis sleng (wobbling) av slepet. Lasten skal være godt surret både langs kjøreretningen og sideveis, slik at den ikke beveger seg under kjøring og at den tåler en brå sving og en kraftig oppbremsing.

Se video: Vektfordeling - Illustrasjon av kulevekt (illustrert av Uhaul) - YouTube

 

Håndbrems på frakoblet tilhenger: Når håndbremsen på hengerne trekkes til, så vil den kun være bremset mot å rulle framover. Bakover virker ikke bremsen, da en rygge-friarm på bremseskoene trer i funksjon når hjulene ruller bakover.

Husk på dette hvis du kobler hengeren fra bilen når den står i bakke.

  

Vognkort til hengerne finnes også i røret som hengernøkkel henger i.