Organisasjonsnr:

989 031 708

Kontonr:

1082 47 04428

Vipps nr:

110535

Kontingent pr. husstand

420 kroner pr år

Innbetalt kontingent gjelder hele året og frem til mars påfølgende år.

Kontingentforfall er 1. april.