Om rekruttering av nye medlemmer:

Vi trenger mange  medlemmer i velforeningen for å opprettholde høy aktivitet, og for å holde medlemskontingenten så lav som mulig.

Er du fornøyd med velforeningens tjenester, så vennligst makedsfør oss blant naboer og venner som ikke er medlemmer.

Boområdet vårt dekker 270 adresser på Deør og Vollehagen

Om rekruttering av hjelp til styret:

Styrets sammensetning er nå minimum av hva det kan være etter Vedtektene.

Er det noen der ute som er interessert i å delta i løsning av oppgaver i styrets regi ?

Vi har nå lagt om til "StyreWeb", som er en administrativt programpakke for foreninger.

Dette gir mulighet til sentral lagring av dokumenter og referater for vår velforening.

De nye hjemmesidene er et "StyreWeb" produkt.

Neste år blir det antagelig utskifting av flere i styret, så det finnes mulighet for karriere i velforeningen.

Ta gjerne kontakt med foreningens leder.