For å kunne logge in for første gang, må man ha betalt årets kontingent på kr 350.

Bankkonto nr: 1082 47 04428  eller Vipps nr: 110535

 

Gå til meny UTSTYR-RESERVERING-LOGIN og klikk på lenke til å registrere deg.

Fyll ut alle poster og registreringen vil startes.

Benytt samme navn og adresse som ble benyttet ved kontingentbetalingen.

Dette for å forenkle kontroll av betalt kontingent.

Du vil motta e-post med lenke til en side hvor du skal sette ditt passord.

Etter at passordet er satt, kan du logge inn i utstyrsreservasjon-systemet.

Ved feil eller problemer med innlogging, kontakt webansvarlig.  Se KONTAKT i hovedmenyen.