Betongblanderen skylles grundig utvendig og innvendig etter bruk. Det er lurt å tromle en runde med singel, grus og vann for å løsne sementrester inne i trommelen.