Deør Skog og Vollehagen Vel er for alle beboere i området. Velforeningen ble Stiftet 4. juni 1975 som Deør Skog Vel og siden utvidet når Vollehagen ble utbygget.

Velforeningen har i gjennomsnitt årlig ca 150 betalende medlemmer(husstander). Antall boligenheter 275. Det betyr 55% medlemsmasse.

Årskontingenten er kr 350 pr. husstand.

Velforeningen er opptatt av trivsel for alle våre beboere, voksne som barn. Våre felles uteområder, veier, lekeplasser, gangstier og fotballbane bør holdes ryddig, rent og trygt.

Årlige faste aktiviteter for foreningen:

  • Årlig felles vårdugnad (april-mai)                                                                                                       Med utplassering av 4 store containere i en helg. Fordeles på Deør Skog og Vollehagen. Containerne utplasseres en fredag ettermiddag, og skal kun brukes til  fjerning av hageavfall, buskas, og mindre trær. På påfølgende lørdag organiserer  styret vårrydding av fellesområdene, hvor man samles med rydderedskaper ved utstyrsbua for fordeling av ryddeoppgaver. I løpet av dugnaden er det normalt grilling av pølser med tilbehør, samt servering av kaffe og brus, Containerne står tilgjengelig en helg, fra annonsert fredag t.o.m. søndag. Containerleie er dyrt, og kostet kr 37 000,- i 2023. Det betyr 9 000,- pr. container. Dette tilsvarer ca 70-80% av foreningens årlige og samlede innbetalinger for medlemskontingent.

  • Kontinuerlig utlån og drift av tilhengere og redskaper fra utstyrs bod                                              I utstyrsboden, kan man som medlem gratis låne forskjellig utstyr: biltilhengere, motorsager med sikkerhetsutstyr, kanttrimmer, sementblander m.m. Et nettbasert reservasjonssystem fordeler lånet av utstyret mellom medlemmene. Styret utfører vedlikehold og reparasjonsarbeider på utstyr, samt kjøp av nytt utstyr ved behov.