Ryddesagen er en Stihl FS450

Det kan monteres roterende sagblad for å kappe busker og kratt, eller snelle med tråd for å kutte planter og gress. Det benyttes Alkalyt bensin med 2% oljeblanding. Dette finnes ferdig i røde kanner i Materiellbua.

Husk sikkerhetsutstyr ved bruk av sagblad.

Sagen har dekompresjonsknapp for lettere snorstart.

 

Start av sag:

Trykk inn begge "gassknappene" og hold.

Set "start/stoppknapp" i stilling "start", og slipp så "gassknappene".

Trykk inn dekompresjonsknappen.

Set på "choke", hvis motor er kald.

Trykk minst fem ganger på bensinpumpebelgen.

Legg sagen på bakken, hold venstre hånd nedenfor motoren og trekk i startsnor med høyre.

Spretter dekrompresjonsknappen ut ved "nestenstart" så trykk den inn igjen, og fortsett.