Alle medlemmer som låner utstyr av Deør Skog og Vollehagen Vel skal ha lest gjennom og godtatt følgende betingelser:

 

Utlån av utstyr skal kun foregå ved å reservere utstyret på våre hjemmesider, under meny «UTSTYR-RESERVERING-LOGIN».

Det finnes en «Hjelp» side hvis det er tvil om etablering/kansellering av reservasjon.

Når utstyret er reservert, får låntaker tilsendt bekreftelse med nøkkelkode til utstyrsboden på e-post.

 

Reservasjon av tilhengere og utstyr er begrenset til max tre sammenhengende dager i reservasjons programmet.

Hvis du har reservert utstyr, men finner ut at det ikke skal benyttes allikevel, gå da inn å kanseller reservasjonen.

 

Feil og mangler på utstyr skal noteres på «Feilrapportliste» på veggen i utstyrsbua, for å få utstyret reparert.


Alt utstyr lånes ut på låntakerens egnt ansvar for egen sikkerhet, og for skade på tredje part.

Sikkerhetsutstyr skal benyttes ved bruk av sager.

Det skal kun benyttes korrekt type drivstoff på utstyr med motor.

Utstyr som blir ødelagt under bruk som ikke kan defineres som vanlig slitasje eller feil, kan låntaker bli økonomisk ansvarlig for.

Oppstår større feil eller skader på utstyr, så kontakt Materiellforvalter.

Utstyr som består av flere deler skal leveres samlet tilbake.