VA-prosjekt og bruk av Doffen som lagringsplass

VA-prosjekt og bruk av Doffen som lagringsplass

Publisert av Marius Hellervik den 14.08.23.
Hei alle sammen!
Nå er det en stund siden siste innlegg på hjemmesiden vår, men nå har vi i hvert fall litt å meddele av viktig informasjon for de som bor på Deør Skog og Vollehagen Vel.
Vi fikk alle en sms av kommunen i dag, der det sto at det vil bli arbeider med VA-anlegg i området rundt Deør barnehage. I den forbindelse fikk vellet en forespørsel om å få lov til å bruke deler av gamle Doffen lekeplass til lagringsområde mot at vi fikk noe tilbake fra dem. Dette har vi sagt ja til.
Entreprenøren kommer til å ta ned gjerdet som er der, og fjerner noen furutrær og en bjørk. Når lagringsperioden er ferdig (innen april 2024), skal de sette opp et helt nytt gjerde til oss, og vi får en godtgjørelse på 40 000,-.
Denne godtgjørelsen tenker vi å bruke til å sette Doffen mer i stand igjen, slik at barn og unge får flere steder å boltre seg på. Helt konkret hva som blir satt opp har vi ikke bestemt enda, men godtgjørelsen kommer godt med når man vet at alt er dyrt i innkjøp av slike ting 🙂
Legger ved litt mer info fra entreprenør om selve prosjektet: Link til Vestby kommune sin hjemmeside