Årets Dugnad og suksess :-)

Årets Dugnad og suksess :-)

I fellesskapet fikk vi gjort;

- Alle 4 containere ble ble fulle med grønt

sagd ned ca 15 trær, hvorav 11 var døde og 4 var farlig for trafikkerte veier                                                                                                                     

 - Benkene på grusbanen ble beiset

- Taket på utstyrsboden ble skrapt fri for mose og skitt, samt takrenne renset
 
- mange av våre naboer fikk også kaste sitt hageavfall med løv, buskas og et par trær

Hilsen styret