Årsmøtet 2022 ble avholdt  den 29.mars kl. 19.00

                      i Son Tennisklubbs lokaler

 

Det møtte opp 13 beboere på årsmøtet.

Styremedlem "panelet" stilte spørsmål og inviterte våre beboere med ønsker, meninger og prioriteringer.

Blant beboerne ble det uttrykt tilfredshet med vedlikehold av tilhengerne og utstyr i bua.

Årsberetning om gjennomførte saker ble gjennomgått

Regnskap og Budsjett gjennomgått.

Valg ble gjennomført med ett medlem i minus

 

Nedenfor se signert møteprotokoll.

 

Etter årsmøtets formelle avslutning ble det holdt en gjesteorientering fra firma Brødrene Thomassen Prosjekt AS, hvor temaet var informasjon om utbygningsplanene for området øst for Skoglundkollen og nord for Epleveien.