Årsmøte ble ikke gjennomført på grunn av corona restriksjoner.