Dette er en velforening for beboere på Deør Skog og Vollehagen. Velforeningen ble Stiftet 4. juni 1975 som Deør Skog Vel og siden utvidet når Vollehagen ble utbygget.

Velforeningen har årlig ca 150 medlemmer(husstander), av en bomasse på 270 boenheter. Det betyr 55% medlemsmasse.

Årskontingenten er kr 350 pr. husstand

Velforeningen er opptatt av trivsel for alle våre beboere, voksne som barn. Våre felles uteområder, veier, lekeplasser, gangstier og fotballbane bør holdes ryddig rent og trygt.

Årlige faste aktiviteter for foreningen:

  • Felles vårdugnad (april-mai) med utplassering av 4 store containere i en helg. Fordeles på Deør Skog og Vollehagen. Containerne utplasseres en fredag ettermiddag, og skal kun brukes til  fjerning av hageavfall, buskas, og mindre trær. På påfølgende lørdag organiserer  styret vårrydding av fellesområdene, hvor man samles med rydderedskaper ved utstyrsbua for fordeling av ryddeoppgaver. Etter ryddedugnaden avsluttes aktiviteten med grilling av pølser med tilbehør, samt servering av kaffe og brus, Containerne står tilgjengelig  hele søndagen, for så å bli kjørt bort i løpet av mandagen. Containerleie er dyrt, og kostet ca kr 28 000 i 2022. Dette er en vesentlig del av foreningens samlede medlems kontingenter.

  • Utlån redskaper fra utstyrs bod  I utstyrsboden, kan man som medlem gratis låne forskjellig utstyr: biltilhengere, motorsager med sikkerhetsutstyr, kanttrimmer, sementblander m.m. Et nettbasert reservasjonssystem fordeler lånet av utstyret mellom medlemmene. Styret utfører vedlikehold og reparasjonsarbeider på utstyr, samt kjøp av nytt utstyr ved behov.