Feil og mangler på materiellet, eller mangel på rekvisita som oljer og verktøy, skal rapporteres på "Feilmeldingslista". Tusjpenn henger i tråd ved lista.

Materiellforvalter vil kvittere ut med rød tusj når mangelen er ordnet.

Unntak: Hvis det oppstår feil på en av hengerne, som gjør den trafikkfarlig, skal dette rapporteres straks til Materiellforvalter.   Se KONTAKT i hovedmeny

 

 

 

Feilmeldingsliste ny topp