Foreslått utbygging i Deør Skog, Liabråten!

Foreslått utbygging i Deør Skog, Liabråten!

Publisert av Bjørn Korsmo den 31.10.22. Oppdatert 01.11.22.


Kommunens nye forslag til arealplan for prosjektet Liabråten ligger ute til høring, og inkluderer et forslag som vil ha stor interesse og påvirkning for mange beboere på Deør Skog og Vollehagen.

Uansett om man er for eller imot forslaget, mener vi det er viktig at alle beboere på Deør Skog og Vollehagen har muligheten til å sette seg inn i hva forslaget innebærer. Kommunens arealforslag ligger nå ute på høring, med frist 1. november, men gjerne send inn din mening, også etter denne datoen.

Din lokale stemme er viktig, og sikrer ett godt og fungerende lokaldemokrati.

All relevant dokumentasjon, inkludert planforslag og kommunens konsekvensutredning finner dere her: Kommuneplan Vestby kommune.

Ønsker man å lese mer om prosjektet, så kan man søke på «Liabråten utbygging» på google.

Utbygging i Deørskogen vil påvirke mange, og med foreslåtte 280 nye husstander i skogen, kan det være naturlig for beboere å spørre seg selv om hva dette har å si for følgende punkter:

  • Naturopplevelsen under og etter - Hvordan vil skogen se ut under og etter utbygging? Hvor viktig er skogen for oss?
  • Støy - Hva vil skje med støyen fra E6 når skogen imellom E6 og Son reduseres? Har det blitt lagt noen planer fra utbygger på dette?
  • Trafikk - Hvordan vil den økte trafikken påvirke oss? Har det noe å si for barn og unges trygghet i trafikkbildet i Son?
  • Infrastruktur - Vil utbygger og kommunen bidra til tilstrekkelig utbedring av nåværende infrastruktur?
  • Helhetlig plan - Er planen for utbyggingen god nok? Hvilke eventuelle endringer trengs?
  • Gul Farge = Inntegnet forslag for bebyggelse i 2 områder. Hovedfeltet er Liabråten. Minste gule utbyggingsfeltet er en forlengelse av Epleveien på Vollehagen. Røde kryss = ikke godkjent forslag for høring, og skal ikke inkluderes.

Vi oppfordrer virkelig at du sier din mening, det finnes ikke et riktig eller galt svar! Sendes direkte til: post@vestby.kommune.no

Hilsen Deør Skog og Vollehagen Vel, Bjørn Korsmo