Organisasjonsnr

989 031 708

Kontonummer

1082 47 04428

Vipps nr

110535

Kontingent pr. husstand

350 kroner pr år