Close

Årsmøte 2018!

By  8. april 2018

Innkalling til årsmøte i Deør Skog og Vollehagen Vel

Vi har nå lagt bak oss et aktivt år. Den årlige dugnaden ble gjennomført. Deørdagen med Olabil-løp og festivaliteter ble en suksess med mange barn og voksne som deltok. Lekeplassen kom på plass ila høsten i Granlia, til barnas store glede, dog vi mangler et par lekeapparater før den endelig er komplett. I 2018 skal vi gjøre ferdig lekeplassen i Granlia, og dugnaden med grillings planlegges før 17. mai. Vi skal gjennomføre en ny Deørdag etter sommerferien.

Dato og sted

Onsdag 11 april klokken 1900-2100 i Deør Barnehage. Vi skal blant annet gå gjennom regnskap og budsjett, og valg av nye medlemmer. Styret har en del folk allerede, så du kan faktisk komme på møtet uten å være redd for å bli valgt inn!

Saksliste/agenda

  • Gjennomgang årsregnskap 2017
  • Gjennomgang budsjett 2018
  • Godkjenning for økning av årskontingent fra 250,- til 350,-.
  • Valg av styremedlemmer
  • Status prosjekter
  • Informasjon om nyheter – Akebakke planlegges!!
  • Informasjon om forbud mot fossilt brensel (parafin/Olje) – se under
  • Annen infomasjon

Saker som ønskes å legges til årsmøte må fremmes styreleder innen 4. april, og legges postkassen i Askveien 6

Informasjon om forbudet mot parafin og olje som trer i kraft 01.01.2020

Energiverket AS – Avd Follo v/Linda Nilsen vil delta og holde informasjonsmøtet om forbudet. Vi nærmer oss tidsfristen, og det er fremdeles mange i vårt nabolag som har parafin/olje som oppvarming av bolig og tappevann med ute- eller innetank. Lurer du på hvilke tiltak du kan gjøre for å motta Enovastøtte ? Delta på møtet – og du vil bli informert om forbudet mot det fossile brenselet, få praktiske råd for håndtering av tank, hvilke tiltak du kan gjøre for å motta Enovastøtte, støtten som gis er normalt fra 20.000,- til 50.000,-.