Close

Hageavfall, brunskogsnegler og fremmede arter!

By  18. mai 2017

Vestby kommune har sendt ut informasjon til alle velforeninger der de ber om at beboerne blir informert om at hageavfall skal leveres til avfallsmottakene.

Dette er viktig. Dersom vi tillater at man får hageavfallsdeponi  rundt om på området, blir det en veldig flott yngleplass for brunskogsnegler. I tillegg til at man sprer uønskede arter i naturen og ødelegger jordsmonn. Og det vil vi jo ikke. Vennligst ikke dump hageavfall på fellesområder på Deør og Vollehagen! Foreningen har gratis utlån av tilhengere, og det er gratis å levere hageavfall på Vestby Gjenbruksstasjon og på Solgård Avfallsplass. For å reservere utstyr, klikker du her eller går på menyvalget «Utstyr».

Her kan du lese informasjonen fra kommunen.