Close

Lekeplasser

By  16. mai 2017

Hei kjære beboere på Deør Skog og Vollehagen

Nye og trygge lekeplasser

Nå skal vi gjenopprette våre lekeplasser, den ene på Granlia og den andre på ”Gamle Doffen” ved Deør Vei.

Våre beboere bryr seg også om barna i nærområdet

Vi i styret har snakket med mange beboere, unge som gamle. Vi synes det er flott at så og si alle er positive til at det nå skal gjenoppbygges de gamle lekeplassene nederst i Granlia og på ”haugen” v Deør Vei, kalt ”gamle Doffen”.  Foruten de som har barn, så var det godt å høre så mange av de eldre som har barn, barnebarn og familie på besøk var udelt positive, og ønsket å bidra!

Hvorfor er det så viktig med lekeplass for barna våre på Deør skog og Vollehagen?

Det er kort og greit trist at barna i nærområdet ikke har noen lekeplass, hvor lekeplassene oppmuntrer til fysisk og lekbetont aktivitet, sosial samhold og forebyggende for mobbing.  Barn som er aktive fra ung alder, vil etablere en sunn holdning til aktiviteter, og vil bli aktive i ulike idretter. Vi i styret mener dette er en del av alles ansvar for våre beboere for trivsel og velvære på vårt flotte område.

Hvorfor er lekeapparatene fjernet de siste årene?

Lekeplassene ble etablert for godt over 30 år siden og lekeapparatene har fått dårlig ettersyn og vedlikehold. Vi i styret og mange av beboerne, samt kommune har vært med på å fjerne lekeapparatene. Kort og greit fordi de var blitt råtne, og derfor farlig for barn og ungdom i nærområdet.

Godkjent lekeplass leverandør og plan for finansiering

Nå skal det etableres lekeplass på Granlia og på ”Doffen”. Mye og viktig arbeid gjenstår for styrets medlemmer og andre frivillige for å gjennomføre og finansiere prosjektet. Lekeapparatene og krav til sikkerhet er det viktigste. Det må brukes EU godkjente leverandører, montering av lekeapparater og underlag må utføres av sertifiserte montører.

Å etablere 2 lekeplasser er blitt dyrt, dessverre. Jmf, sist årsmøte ble det enstemmig vedtatt at vi bør budsjettere med ett underskudd på kr 200.000. det betyr at vi har en kostnadsramme på kr 100.000,- per lekeplass. Vi i styret kjenner vårt ansvar og skal gjøre alt for at kostnadene ikke overstiger budsjett.

Plan for finansiering:

  • Søke om midler fra kommune
  • Søke om midler fra fond som fremmer barnas interesser
  • Bruk av nåværende egenkapital i foreningen – kr 60.000.-
  • Vurdere mulighet for ekstraordinær innsamling av alle våre beboere på ca 40.000,-/60.000. Mer informasjon til alle våre beboere kommer senere.

Vi regner med og håper alle våre kjære beboere, kommune og andre interessenter støtter oss i arbeidet med å gjenoppbygge våre lekeplasser. På forhånd, takk for all hjelp. Ditt bidrag teller uansett!