Organisasjonsnr

989 031 708

Kontonummer

1082 47 04428

Vipps nr

110535

Kontingent pr. husstand

350 kroner pr år

Kontingenten gjelder fra 1. januar og hele kalenderåret.

Kontingentforfall er 1. april.

Navn og adresse som benyttes ved betaling, skal også benyttes til logininfo for lån av utstyr.